دانلود استخدام در نیروی هوایی ۹۴ فوری

دانلود استخدام در نیروی هوایی 94 فوری

دانلود استخدام در نیروی هوایی ۹۴ فوری

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت  
تأمین نیروی انسانی خود از بین دارندگان دیپلم جهت
 
آموزشگاه نظامی بصورت رسمی و پیمانی داوطلب
 
پسر می پذیرد.
 …