لوح فشرده برنامه ذهن برای اعتماد بنفس وخود باوری

لوح فشرده برنامه ذهن برای اعتماد بنفس وخود باوری

لوح فشرده برنامه ذهن برای اعتماد بنفس وخود باوری

زیربنا و عاملی که تعیین میکنه تا چه میزان میتونی از نیروی جادویی درونت کمک بگیری،میزان عزت نفس و اعتماد به نفسیه که داری… برای دستیابی به موفقیت ھای چشمگیرداشتن اعتماد به نفسی مثبت و قدرتمند ضروریه!اما قدرت در زندگی به چه معناست؟ آیا تا حالا بھش فکر کردی؟احساس قدرت داشتن در زندگی یک معنی داره، که حس کنی شرایط زندگیت در کنترل تویه… واگر به ھر علتی موردی در زندگیت ھست که مطابق میلیت نیست، میدونی و ایمان داری کهباید این مورد رو تغییر بدی و…

ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻨﺘﻮر ﮔﺎز دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ

ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻨﺘﻮر ﮔﺎز دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ

ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻨﺘﻮر ﮔﺎز دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ : ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺤﻮﻻت – ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورت ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ، رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻓﻖ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ودرﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ و … ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﺼﻮﻻت…

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط  تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در سرنگ

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

چکیدهدر این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برای تغلیظ مقادیر كم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازي، قبل از اندازه گيري با اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده، فقط از يك سرنگ پلاستیکی معمولي استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل کمپلکس دهنده، بنزيل الكل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به…

اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن WORD

اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن WORD

اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن WORD

فهرست مطالبعنوان صفحه
خلاصه فارسي…….. ۱
 فصل اول: کلیات
۱-۱٫ ضرورت و اهميت موضوع…….. ۳
۱-۲٫ بيان مسأله……….. ۴
۱-۳٫ هدف…….. ۵
فصل دوم: مروري بر متون گذشته
مقدمه…… ۷
۲-۱٫ تعريف عايق…….. ۷
۲-۲٫ انواع عايق‌هاي رطوبتي….. ۸
۲-۳٫ عايق‌هاي رطوبتي پيش ساخته….. ۹
۲-۳-۱٫ عايق‌هاي رطوبتي بام با اصلاح كننده app…….. 11
۲-۳-۲٫ عايق‌هاي رطوبتي بام با اصلاح كننده SBS…….. 14
۲-۴٫ فيلر يا پركننده……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۵٫ قير:…

پایان نامه ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن-۱۴

پایان نامه  ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن-14

پایان نامه ارشد سنتز آلفاهیدروکسی اسید با کربن-۱۴

چکیدهα- هیدروکسی اسیدها به عنوان غنی از گونه هایی با فعالیت بیولوژیک بالا مطرح می باشند و به عنوان گروهی از ترکیبات شیمیایی با فعالیت دارویی شناخته شده می باشند. در میان این گروه ترکیبات، ترکیب ۲-هیدروکسی-۴- متیل پنتانوئیک اسید به عنوان یک ترکیب کلیدی مطرح می باشد. برای روشن سازی مکانیزم عمل و کمک به شناسائی سینتیک داروئی این ترکیب، نشاندارسازی آن با رادیو ایزوتوپ کربن ۱۴ در یک موقعیت مناسب متابولیکی اهمیت دارد.
در این تحقیق، بعد از…

حل المسائل کتاب کنترل فرآیند اسمیت

حل المسائل کتاب کنترل فرآیند اسمیت

حل المسائل کتاب کنترل فرآیند اسمیت

دانلود حل المسائل کتاب کنترل فرآیند اسمیت (زبان اصلی) در سیزده فصل 

فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: همه فصول جمعا حدود ۵۰۰ صفحه
حجم فایل: ۷٫۵ مگابایت

مقاله نیتروژن زدایی از برشهای نفتی

مقاله نیتروژن زدایی از برشهای نفتی

مقاله نیتروژن زدایی از برشهای نفتی

دانلود مقاله (تحقیق دانشجویی) با عنوان نیتروژن زدایی از برشهای نفتی

فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: ۳۳ ص

 
فهرست مطالب:
چکیده مقدمهآلورگی هواترکیبات نفت خام ( برش هاي نفتی )تصفیه ي هیدروژنی برش هاي نفتی ر وشهاي مفید نیتروژن زدایی برش هاي نفتی
 
درنفت خام برش هایی وجود دارند که داراي پیوند هاي کربنی-هیدروژنی می باشند .این ترکیبات همانند کاربازول ، پیریدین و ایندول و … هنگام سوختن ، گازاکسیدهاي نیتروژن تولید می کنند و این گازها آلاینده ي…

گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان-آشنایی با واحدها و فرآیندهای پالایشگاه اصفهان

گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان-آشنایی با واحدها و فرآیندهای پالایشگاه اصفهان

گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان-آشنایی با واحدها و فرآیندهای پالایشگاه اصفهان

دانلود گزارشی جامع از انواع فرآیندها و قسمت های مختلف پالایشگاه اصفهان شامل مخازن، واحدهای آب -برق-بخار (یوتیلیتی ها)، واحد استیم، برج خنک کننده، آب صنعتی و …. 
 
 
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: ۲۱
حجم فایل: ۱٫۴ مگابایت…

سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های ترموپلاستیک پلی-یورتان- خاک رس اصلاح شده

سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های ترموپلاستیک پلی-یورتان- خاک رس اصلاح شده

سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های ترموپلاستیک پلی-یورتان- خاک رس اصلاح شده

فهرست مطالبفصل اول: کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق……. ۱
۱-۱٫ مقدمه بر پلی­یورتان­ها………………….. ۲
۱-۲٫ شیمی پلی­یورتان­ها……………………… ۴
۱-۳٫ ترموپلاستیک پلی­یورتان و کاربرد آن……….. ۵
۱-۴٫ شیمی ترموپلاستیک پلی­یورتان……………… ۷
۱-۴-۱٫ دی‌ایزوسیانات­ها…………………… ۸
۱-۴-۲٫ پلی‌ال‌ها………………………… ۱۱
۱-۴-۲-۱٫ پلی­ال­های پلی­اتری…………… ۱۱
۱-۴-۲-۲٫ پلی‌ال‌های پلی­استری………….. ۱۲
۱-۴-۳٫ زنجیرگستراننده………………….. ۱۳
۱-۴-۴….

چیلر های تراکمی با تکنولوژی جدید ژاپنی

چیلر های تراکمی با تکنولوژی جدید ژاپنی

چیلر های تراکمی با تکنولوژی جدید ژاپنیدر این فایل به زبان فارسی به بررسی چنیدن مدل از چیلر های تراکمی یک شرکت معروف و مطرح ژاپنی به طور دقیق با تمامی جداول و ضمایم پرداخته که بسیار مفید می باشد به عنوان ارائه یک تحقیق  
این فایل pdf  و در ۵۰ صفحه ارائه شده است
:::توجه :::
این فایل به شماتیک و مشخصات فنی مدل های این شرکت اشاره دارد و در مورد نحوه کار چیلر های تراکمی نمی باشد . در صورت نیاز به آشنایی یا تحقیق در مورد روش ها و نحوه کار چیلر های…