داستانهای جیمز جویس

داستانهای جیمز جویس

داستانهای جیمز جویس

تلفیق زندگی و مرگ است. تلفیقی که در « جیمز جويس » مھمترين ويژگی آثارحکم عمود خیمه آثار او بشمار میرود. (در اولیس می خوانیم، آنجا که شبح مادراستیون با او رویارو می شود، بلوم ھم با شبح پسرش رودررو قرار میگیرد. یا در پایانفینگان … آنالیوی يا پلورابل؛ به مثابه رود زندگی به دریا که مرگ است، میریزد. آبشیرین به درون نمک میريزد و به پایان تلخ میرسد
 
(« ریچارد المن ترجمه صالح حسینی » .
 …

دانلود پاورپوینت طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی در ۷۵ صفحه PPT قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی در 75 صفحه PPT قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی در ۷۵ صفحه PPT قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی در ۷۵ صفحه PPT قابل ویرایش…

کارخانه تولید اطلاعات

کارخانه تولید اطلاعات

سرفصل برخی از مطالب کارگاه۵ اشتباه که باعث می‌شود محصولات آموزشی پرفروش نشوند۱۰ اشتباه رایج مشاوران و مدرسان که مانع ثروتمند شدن آنها می‌شودامکانات و تجهیزان لازم برای راه‌اندازی کارخانه تولید اطلاعاتبررسی دیدگاه‌های اشتباه رایج در کار مشاوره و آموزشنوشتن و تولید اولین کتاب شما در کمتر از یک ماهروش‌های نوشتن یک کتاب پرفروش و بازاریابی آنبررسی گام‌به‌گام مدل بازاریابی قبل از آماده شدن محصولنحوه برگزاری کارگاه و…