جزوه ریخته گری چدن و فولاد

جزوه ریخته گری چدن و فولاد

جزوه ریخته گری چدن و فولاد

چدن هاچدن خاکستری – چدن مالیبل – داکتیل ( چدن نشکن ) – چدن سفید – چدن سفید پر آلیاژ و کم آلیاژ
فولاد ها
فولاد های ساده کربنی و کم آلیاژ 
 
در این پروژه کلیه موارد زیر برای آلیاژ های ذکر شده آورده شده است.
 
عملیات حرارتی – خواص مکانیکی – Mechanical Test – خواص فیزیکی – تاثیر عناصر مختلف بر ساختار  و خواص مکانیکی – کاربردها – عیوب – جوانه زایی – 
روش های مختلف افزودن منیزم در چدن های داکتیل  و همچنین توضیح کامل و عددی محاسبه منیزم در راهگاه…

پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)

پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)

پروژه ریخته گری کوبشی ( Squeeze casting)

شاملمقدمه
فرآیند تولید
مقایسه روش کوبشی با سایر روش ها
انواع روش های ریخته گری کوبشی
پارامترهای مؤثر در ریخته گری کوبشی
آلیاژ هایی که امکان تولید به این روش را دارند
پوشش قالب و روانکار
جنس قالب های مورد استفاده در روش ریخته گری کوبشی
روش های جلوگیری از پیچش قالب 
تأثیر فشار بر دیاگرام فازی
مزایای ریخته گری تحت فشار کوبشی
معایب
کاربردها
نوع قطعات مناسب برای ریخته گری کوبشی
عیوب و عوامل آن در ریخته گری کوبشی
ریز ساختار
مقایسه…