رمان ۱۹۸۴ جورج اورول

رمان 1984 جورج اورول

رمان ۱۹۸۴ جورج اورول

رمان ۱۹۸۴ اثر جورج اورول اسکن شده۱۹۸۴ رمانی است که هیچگاه کهنه نمی‌شد و داستان آن برای ابد تازه جلوه می‌کند و هر کسی گمان می کند که کتاب برای عصر او نوشته شده است.
رمان ۱۹۸۴ را جورج اورول (George Orwell) در سال ۱۹۴۹ نوشت، زمانی که جنگ دوم جهانی به تازگی به اتمام رسیده بود و جهان خطر تسلیم شدن در مقابل حکومتی ظالم و دیکتاتوری را به خوبی فهمیده بود . در آن زمان جنگ سرد هنوز به معنای واقعی آغاز نشده بود و در دنیای غرب روشنفکرانی بودند که به دفاع از…

دمپایی

دمپایی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا…

فایل مشاوره تسهیلات

فایل مشاوره تسهیلات

فایل مشاوره تسهیلات

شرکت مشاور در امور مربوط به دریافت تسهیلات جهت صنایعاز شروع تا دریافت تسهیلات
نوشتن طرح توجیهی
بررسی فرایند بازار
دفاع از طرح در بانک عامل تا حصول نتیجه
برای دریافت اطلاعات بیشتر به این ادرس ایمیل بزنید. 
bazargani.gh@gmail.com
 …

دمپایی

دمپایی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا…