جزوه فیزیک و آزمایشگاه هنرستان و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه فیزیک و آزمایشگاه هنرستان و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه فیزیک و آزمایشگاه هنرستان و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

فرمت فایل:PDF تعداد صفحات: ۳۸صفحه 
 
 
 
این جزوه بصورت دست نویس می باشد که توسط استاد یوسف حبیبی نوشته شده است و بصورت جامع و ساده و قابل فهم تمامی مباحث تشریح شده است. امید است مورد استفاده دانشجویان و دانش آموزان گرامی واقع گردد.
صفحه۲:

صفحه۳:

صفحه۴: