آشنایی با هیدرولیک و پنوماتیک {hidrolic and pnomatic}

آشنایی با هیدرولیک و پنوماتیک  {hidrolic and pnomatic}

آشنایی با هیدرولیک و پنوماتیک {hidrolic and pnomatic}

این مجموعه یکی از نادرترین جزوات هیدرولیک و پنوماتیک میباشد که در ۱۰۰ صفحه به معرفی و عملکرد دو موضوع پرداخته و شامل بخشهای متعدد همراه با عکس میباشد-هیدرولیک چیست
-کاربرد هیدرولیک
-فشار
-قانون پاسکال
-معرفی اجزای یک سیستم هیدرولیکی
و بخشهای دیگر همراه با ……………..